TÜBİTAK’tan Kenevir Bitkisinin Yakıta Dönüştürülmesi Projesine Destek

 TÜBİTAK’tan Kenevir Bitkisinin Yakıta Dönüştürülmesi Projesine Destek
Okunuyor TÜBİTAK’tan Kenevir Bitkisinin Yakıta Dönüştürülmesi Projesine Destek

Kenevir bitkisi atıklarının biyogaz ve biyokömür üretiminde kullanımını araştıran proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Ege Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan ve farklı kurumlardaki araştırmacılarının destek verdiği “Kenevir Atıklarının Entegre Enerji Üretimi Yaklaşımıyla Katı ve Gaz Yakıtlara Dönüştürülmesi” adlı multidisipliner proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü.  Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan kenevirlerin atıkları, Ege Üniversitesine gönderilecek. Atıklar, Fen Fakültesi Kimya Bölümünde Prof. Dr. Jale Yanık ve ekibi tarafından biyokömür üretim seçenekleri için incelenecek, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde Prof. Dr. Nuri Azbar ve ekibince biyogaza dönüşümü araştırılacak.

Paylaş